LOF - FVU/OBU i Himmerland

FVU/OBU i Himmerland

Viden i bevægelse

Hvad er FVU?

FVU er Forberedende Voksen Undervisning. Et kursus kan genopfriske dine dansk- og matematikfærdigheder og hjælpe dig i dit nuværende arbejde, hjælpe på vej til et arbejde eller få dig igang med en uddannelse.

Hvad består FVU af?

FVU består af to fag: FVU læsning og/eller FVU matematik. Undervisningen foregår på et niveau op til 9. klasse. Begge fag tilrettelægges efter deltagernes behov.

Hvad er OBU?

OBU er Ordblinde Undervisning. Et kursus der kan afhjælpe ordblindhed og hjælpe dig i dit nuværende arbejde, hjælpe på vej til et arbejde eller få dig igang med en uddannelse.

Hvad består OBU af?

OBU gennemføres på små hold op til 6 kursister. Du testes forinden, således at undervisningen tilrettelægges efter dine behov.